Qui ens representa?

Tots els socis estan representats per la junta directiva i els vocals.

EL PRESIDENT

Encara que fa de “cap visible” i representa a la APIMA.Tots els membres de la junta tenen la mateixa responsabilitats per aconseguir que funcioni la APIMA.
La seva funció més important és de coordinació i dinamització del grup.
Promou iniciatives i no només aporta treball sinó que ha de fer treballar als altres.
Convoca i presideix reunions, executa els acords i ordena els pagaments.

EL VICEPRESIDENT

El Vicepresident recolza la labor del President. Es coordina i treballa en equip amb aquest, i ho substitueix davant algunes absències.

EL SECRETARI

El Secretari és responsable de la documentació, actes, convocatòries, etc., però també és important el seu paper d’organització i coordinació en estreta col·laboració amb el President.

EL TRESORER

El Tresorer té la responsabilitat dels comptes i el pressupost, però igual d’important és la seva funció de:

Planificar els recursos
Donar idees de possibles ingressos.
Ajudar al President a controlar l’economia de despeses.

ELS VOCALS

Decideixen, conjuntament amb els altres càrrecs de la Junta Directiva, les actuacions i gestions de la APIMA.
Es distribueixen les responsabilitats entre tots, creant comissions de treball, perquè cadascun pugui aportar els seus coneixements i treballar en el sector en el qual destaquen.