APIMA És Pratet a favor de les reivindicacions dels professors.

L’Associació de Pares i Mares del C.P. d’És Pratet vol deixar constància de les reivindicacions de la majoria per votació dels assistents; recollides després de la Reunió Informativa organitzada per i per als pares del Centre (convocada el dia 28 de Setembre a la 18:00 hores).
Les Mares i Pares d’És Pratet estem a favor de les reivindicacions dels professors quant a que interfereixin directament en l’Educació dels nostres fills. (Creiem que els punts exclusivament reivindicatius de Salari només a ells com a grup docent els competeix el pactar-les).

Amb el que estem completament a favor de:

  • La implantació del TIL amb els mitjans econòmics i materials adequats, incloent programes en TV, Cinemes sense doblatges i professors suficients per propiciar el desdoblaje de les classes (de manera que el nº d’alumnes encara seria menor).
    La substitució de les baixes de professorat però des de l’1er dia.
  • El Manteniment del Professorat de suport eliminat.
  • Reprendre les ràtio anteriors a la crisi o fins i tot millor disminuir-la.
  • Millorar les instal·lacions educatives i construir les necessàries per als alumnes,
  • Crear un pacte per l’educació, consensuat, estable i a llarg termini.

De manera que recolzarem les mobilitzacions, concentracions i actes publics als professors per conjuminar i ampliar les seves veus en la mesura que nostra presència pugui explicar